Finques Tiana

Assegurances de la llar: què cobreixen i què no cobreixen?

Les assegurances de la llar són contractes dissenyats per protegir el teu habitatge i les teves pertinences davant de diversos riscos. Tot i això, és important tenir en compte que les cobertures poden variar segons la companyia asseguradora i la pòlissa específica que triïs. A Finques Tiana us oferim una visió general del que generalment cobreixen i no cobreixen les assegurances de la llar.

 

Cobertures típiques d’una assegurança de la llar:

 

Danys estructurals

Les assegurances de la llar solen cobrir danys a l’estructura de l’habitatge, com les causades per incendis, explosions, inundacions, terratrèmols, tempestes o vandalisme.

Contingut personal

La majoria de les pòlisses d’assegurança de la llar cobreixen la pèrdua o el dany de les teves pertinences personals, com ara mobles, electrodomèstics, roba, dispositius electrònics i joies, en cas de robatori, incendi o altres esdeveniments coberts.

Responsabilitat civil

Aquesta cobertura protegeix els propietaris d’habitatges en cas que siguin considerats responsables de danys a tercers. Per exemple, si algú es lesiona a la teva propietat i presenta una demanda, l’assegurança de responsabilitat civil podria cobrir les despeses legals i les indemnitzacions.

Despeses addicionals d’habitatge

En cas que el vostre habitatge sigui inhabitable a causa d’un esdeveniment cobert, algunes assegurances de llar poden cobrir les despeses addicionals d’allotjament temporal, com ara el lloguer d’un habitatge similar o el cost d’una habitació d’hotel.

 

Aspectes que generalment no cobreixen les assegurances de la llar:

 

Danys intencionals

Les assegurances de la llar no cobreixen danys causats intencionalment pel propietari de l’habitatge.

Desgast normal

Tampoc no solen cobrir el desgast normal dels elements de l’habitatge, com l’envelliment de la pintura, el desgast dels mobles o les reparacions necessàries a causa de l’ús habitual.

Danys per negligència

Si es demostra que els danys a l’habitatge van ser causats per negligència del propietari, és possible que l’assegurança no proporcioni cobertura.

Danys aliens a l’habitatge

Algunes assegurances de llar poden tenir limitacions quant a la cobertura d’estructures separades, com ara garatges, trasters o piscines, i poden requerir pòlisses addicionals específiques per a aquestes estructures.

 

Abans de signar qualsevol pòlissa de l’assegurança de la llar convé llegir detingudament els termes i les condicions per tenir una comprensió completa de les cobertures i les exclusions específiques. Cada companyia asseguradora pot tenir diferents polítiques, per això és recomanable obtenir assessorament d’un professional i ajustar la pòlissa segons les teves necessitats i circumstàncies individuals.

 

Post a Comment