Seleccionar página

Serveis

Descobreix tot el que podem fer per tú

ADMINISTRACIÓ:

Gestió de cobrament de lloguers.

Emissió de factures mensuals a arrendataris i liquidacions mensuals a propietaris. Enviament de liquidacions per correu electrònic o per correu postal.

Revisió de contractes d’arrendament i aplicació de les condicions pactades.

Revisions de renda. Repercussions de l’IPC, IBI, guals, comunitat, etc.

Control d’avals i garanties.

Rescissions de contracte: revisió de l’estat i emissió d’informe.

Gestió i reclamació d’impagaments.

CONSERVACIÓ I MILLORA:

Atenció i seguiment d’avaries, incidències i obres per part de professionals supervisats per tècnics propis.

Emissió de certificats energètics.

Emissió de cèdules d’habitabilitat.

ECONÒMICA:

Assessorament i contractació d’assegurances multirisc. En cas de sinistre, gestió, coordinació i seguiment amb les companyies asseguradores.

Assessorament i contractació d’assegurances d’impagaments de rendes i protecció jurídica.

Elaboració i presentació d’impostos davant l’Agència Tributària.

Intermediació i coordinació en processos judicials.